Video cách sử dụng nêm thủy lực Lifting Jack LJ-150

2021.06.21

Chúng tôi đã thêm video cách sử dụng cho sản phẩm mới  Lifting Jack LJ-150.

Lifting Jack là một mẫu kích thủy lực có thể nâng hoặc hạ các vật nặng theo phương thẳng đứng chỉ  cần  một khoảng cách chèn kích 9.5mm.

Vui lòng kiểm tra liên kết dưới đây để biết thêm chi tiết:
https://toe-jack.com/vn/products/lifting-jack/

Lên đầu trang