KÍCH EAGLE – Kích thủy lực là gì?

2021.06.14

Kích thủy lực là thiết bị có thể chuyển đổi từ một lực nhỏ thành lực lớn. Kích thủy lực hoạt động dựa trên định luật Pascal và nguyên lý đòn bẩy.

  • Định luật Pascal là gì?
    Định luật Pascal phát biểu rằng độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín được truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và thành bình. Bằng việc áp dụng định luật Pascal, một lực nhỏ có thể chuyển đổi thành một lực lớn.
  • Nguyên lý đòn bẩy là gì?
    Nguyên lý đòn bẩy phát biểu rằng bằng việc sử dụng đòn bẩy, có thể chuyển đổi một lực nhỏ thành một lực lớn.
  • Kích thủy lực hoạt động như thế nào?
    Diện tích của hình trụ lớn gấp 4 lần diện tích của hình trụ nhỏ. Một vật nặng 10 kg trên một hình trụ nhỏ sẽ treo bằng một vật nặng 40 kg trên một hình trụ lớn. Một lực nhỏ tăng tỉ lệ với diện tích hình trụ. Ở đây, khi pít-tông nhỏ bị đẩy vào 40 mm, thì pít-tông lớn chỉ tăng thêm 10 mm. Nó tăng lên bởi lượng dầu được cung cấp từ xi lanh nhỏ hơn. Lượng tăng của hình trụ tỷ lệ nghịch với diện tích.
Như vậy, kích thủy lực là một công cụ áp dụng “Nguyên lý đòn bẩy” của bơm và “định luật Pascal” của dầu thủy lực. Bằng cách kết hợp hai nguyên tắc này, có thể nâng một vật trọng lượng lớn với một lực nhỏ của con người.

Lên đầu trang